Μέτρα Max (M)

6,50 (4)
7,00 (4)
7,50 (4)
8,00 (2)
8,50 (4)
9,00 (11)
9,50 (1)
10,00 (6)
10,50 (2)
11,00 (8)
11,20 (2)
11,50 (9)
12,00 (8)
13,00 (10)
13,50 (2)
14,00 (4)
15,00 (8)
15,50 (2)
16,00 (5)
16,50 (2)
17,00 (2)
18,00 (2)
19,50 (1)
20,00 (3)
20,70 (1)
21,00 (1)
21,40 (1)
23,00 (3)
24,00 (2)
24,80 (1)
25,00 (4)
25,90 (1)
26,00 (2)
26,50 (2)
27,00 (1)
28,00 (2)
30,00 (1)
31,00 (2)
31,50 (1)
32,50 (1)
33,00 (2)
35,00 (1)
38,00 (1)
39,50 (1)
40,00 (6)
42,00 (4)
44,00 (3)
46,00 (2)
46,50 (2)
47,00 (7)
48,00 (3)
49,00 (3)
50,00 (3)
52,00 (5)
53,00 (2)
54,00 (3)
56,00 (8)
58,00 (6)
59,90 (1)
60,00 (3)
61,00 (2)
62,00 (1)
63,00 (6)
64,00 (2)
65,00 (2)
66,00 (3)
67,00 (4)
68,00 (5)
69,50 (3)
70,00 (9)
73,00 (2)
75,00 (2)
76,00 (3)
80,00 (3)
81,00 (5)
84,00 (3)
85,00 (1)
86,00 (4)
87,00 (7)
88,00 (1)
90,00 (1)
91,00 (1)
92,00 (2)
93,00 (5)
94,00 (3)
95,00 (3)
96,00 (1)
97,00 (3)
98,00 (2)
100,00 (1)
102,00 (1)
104,00 (3)
105,00 (1)
109,00 (1)
111,00 (1)
112,00 (6)
114,00 (1)
117,00 (1)
119,00 (1)
120,00 (1)
122,00 (1)
128,00 (2)
129,00 (1)
130,00 (1)
133,00 (3)
135,00 (1)
136,00 (1)
138,00 (1)
140,00 (1)
149,00 (1)
150,00 (1)
151,00 (1)
152,00 (1)
153,00 (2)
154,00 (1)
158,00 (1)
164,00 (1)
168,00 (1)
170,00 (1)
176,00 (3)
179,00 (1)
180,00 (1)
182,00 (1)
186,00 (1)
191,00 (1)
203,00 (1)
205,00 (1)
208,00 (1)
210,00 (1)
211,00 (1)
222,00 (1)
224,00 (1)
230,00 (1)
231,00 (1)
240,00 (1)
244,00 (2)
250,00 (1)
257,00 (1)
260,00 (1)
269,00 (1)
272,00 (1)
280,00 (1)
284,00 (1)
285,00 (1)
292,00 (1)
298,00 (1)
301,00 (1)
320,00 (1)
349,00 (1)
352,00 (1)
367,00 (1)
390,00 (1)
432,00 (1)

Προβολή 1–21 από 770 Αποτελέσματα

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 60

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 60

Κωδ: 100100

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 60 380 Volt

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 60 380 Volt

Κωδ: 100101

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PQm 60

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PQm 60

Κωδ: 100102

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 90oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKSm 60

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKSm 60

Κωδ: 100103

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 65

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 65

Κωδ: 100104

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 80

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 80

Κωδ: 100105

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 80 380 Volt

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 80 380 Volt

Κωδ: 100106

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 90

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 90

Κωδ: 100107

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 90 380 Volt

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 90 380 Volt

Κωδ: 100108

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 200

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PKm 200

Κωδ: 100109

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 200 380 Volt

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 200 380 Volt

Κωδ: 100110

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 300 380 Volt

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO PK 300 380 Volt

Κωδ: 100111

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Μπρούντζινη φτερωτή / Αναρρόφηση εώς 8m Θερμοκρασία υγρού απο: -10οC εώς 60oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 1AX

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 1AX

Κωδ: 100112

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Πλαστική φτερωτή (NORYL) Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού από -10οC εώς 40oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 2CX

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 2CX

Κωδ: 100114

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Πλαστική φτερωτή (NORYL) Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού από -10οC εώς 40oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 2AX

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 2AX

Κωδ: 100116

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΤΕΡΩΤΗ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Πλαστική φτερωτή (NORYL) Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού από -10οC εώς 40oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 3CM

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 3CM

Κωδ: 100117

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού από -10οC εώς 40oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 3BM

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSWm 3BM

Κωδ: 100118

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού από -10οC εώς 40oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSW 3ΒΜ 380 Volt

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSW 3ΒΜ 380 Volt

Κωδ: 100119

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού από -10οC εώς 40oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSW 3AM 380 Volt

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JSW 3AM 380 Volt

Κωδ: 100121

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού από -10οC εώς 40oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JCRm 1A

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JCRm 1A

Κωδ: 100122

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού από -10οC εώς 40oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JCRm 2C

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO JCRm 2C

Κωδ: 100123

ΑΝΤΛΙΕΣ JET ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΦΤΕΡΩΤΗ Σώμα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 / Φτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 Αυτόματη αναρρόφηση εώς 9m Θερμοκρασία υγρού από -10οC εώς 40oC / Θερμοκρασία περιβάλλοντος εώς 40oC

Προβολή 1–21 από 770 Αποτελέσματα