Όροι Χρήσης•Το κάθε παραστατικό θα πρέπει να εξοφλείται το αργότερο σε 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του.

•Η εκπρόθεσμη εξόφληση (πέραν των 30 ημερών), μπορεί να επιβαρύνει την αξία του τιμολογίου με τους νόμιμους τόκους

•Η εξόφληση των τιμολογίων αποδεικνύεται μόνο με επίσημη

•Τα εμπορεύματα διακινούνται πάντοτε με ευθύνη και δαπάνη του αγοραστή


•Παρακαλούμε οι παραγγελίες να έχουν δοθεί έως τις12:00 για την αυθημερόν τους εκτέλεση.
Επιστροφές εμπορευμάτων

Εμπορεύματα εκτός συσκευασίας χτυπημένα, χρησιμοποιημένα, ή που δεν έχουν πληρωθεί τα κόμιστρά τους για την επιστροφή δεν γίνονται δεκτά.και έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσης