ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

Προβολή 43–63 από 1070 Αποτελέσματα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+5,7KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+5,7KVA/M

Κωδ: 201142

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+5,7KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+5,7KVA/M

Κωδ: 201143

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+5,7KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+5,7KVA/M

Κωδ: 201144

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+6KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+6KVA/M

Κωδ: 201145

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+6KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+6KVA/M

Κωδ: 201146

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+6KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+6KVA/M

Κωδ: 201147

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+6KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+6KVA/M

Κωδ: 201148

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+6,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+6,5KVA/M

Κωδ: 201149

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+6,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+6,5KVA/M

Κωδ: 201150

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+6,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+6,5KVA/M

Κωδ: 201151

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+6,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+6,5KVA/M

Κωδ: 201152

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+7KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+7KVA/M

Κωδ: 201153

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+7KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+7KVA/M

Κωδ: 201154

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+8,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+8,5KVA/M

Κωδ: 201155

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+8,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+8,5KVA/M

Κωδ: 201156

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK16KE+8,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK16KE+8,5KVA/M

Κωδ: 201157

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK16KE+10KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK16KE+10KVA/M

Κωδ: 201158

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK16KE+12KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK16KE+12KVA/M

Κωδ: 201159

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+4,5KVA/M AVR

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+4,5KVA/M AVR

Κωδ: 201160

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+4,5KVA/M AVR

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+4,5KVA/M AVR

Κωδ: 201161

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+5,5KVA/M AVR

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+5,5KVA/M AVR

Κωδ: 201162

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

Προβολή 43–63 από 1070 Αποτελέσματα