ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Προβολή 1–21 από 28 Αποτελέσματα

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS P768
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS P768

Κωδ: 205220

Με φίλτρο βαρελιού - Με λάστιχα εισαγωγής και επιστρεφόμενων - Με δοχείο μίξης - Με κιτ επισκευής και εργαλεία

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS P980
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS P980

Κωδ: 205221

Με φίλτρο βαρελιού - Με λάστιχα εοσαγωγής και επιστρεφόμενων - Με μάνικα 30cm - Με λάστιχο ψεκασμού 20m με πρεσσαριστά άκρα

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS 30 F
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS 30 F

Κωδ: 205222

Διαθέτουν δύο εξόδους με βανάκια του 1/4'', πλαϊνή έξοδο και μανόμετρο. Περιλαμβάνονται μάνικα στριφτή 60cm, λάστιχο εισαγωγής/εξαγωγής, φίλτρο βαρελιού.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS 30 T
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS 30 T

Κωδ: 205223

Διαθέτουν δύο εξόδους με βανάκια του 1/4'', πλαϊνή έξοδο και μανόμετρο. Περιλαμβάνονται μάνικα στριφτή 60cm, λάστιχο εισαγωγής/εξαγωγής, φίλτρο βαρελιού, λάστιχο ψεκασμού 50m με πρεσσαριστά άκρα, ανέμη χωρητικότητας λάστιχου 100m/8.5mm.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS 30 FM ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS 30 FM ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ

Κωδ: 205224

Διαθέτουν δύο εξόδους με βανάκια του 1/4'', πλαϊνή έξοδο και μανόμετρο. Περιλαμβάνονται μάνικα στριφτή 60cm, λάστιχο εισαγωγής/εξαγωγής, φίλτρο βαρελιού.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS 30 H

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE OS 30 H

Κωδ: 205226

Διαθέτουν δύο εξόδους με βανάκια του 1/4'', πλαϊνή έξοδο και μανόμετρο. Περιλαμβάνονται μάνικα στριφτή 60cm, λάστιχο εισαγωγής/εξαγωγής, φίλτρο βαρελιού.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 30 B
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 30 B

Κωδ: 205230

Διαθέτουν δύο εξόδους με βανάκια του 1/4'', πλαϊνή έξοδο και μανόμετρο και μεγάλες ρόδες. Περιλαμβάνονται μάνικα στριφτή 30cm, λάστιχο ψεκασμού 50m με πρεσσαριστά άκρα, ανέμη χωρητικότητας λάστιχου 100m/8.5mm

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 60 B 2T ΔΙΧΡΟΝΟ
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 60 B 2T ΔΙΧΡΟΝΟ

Κωδ: 205231

Διαθέτουν δύο εξόδους με βανάκια του 1/4'', πλαϊνή έξοδο και μανόμετρο, μπροστινές μεγάλες ρόδες και πίσω ρόδες βιομηχανικού τύπου με φρένο. Περιλαμβάνονται μάνικα στριφτή 60cm, λάστιχο ψεκασμού 50m με πρεσσαριστά άκρα, ανέμη χωρητικότητας λάστιχου 100m/8.5mm

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 60 B 4T ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 60 B 4T ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ

Κωδ: 205232

Διαθέτουν δύο εξόδους με βανάκια του 1/4'', πλαϊνή έξοδο και μανόμετρο, μπροστινές μεγάλες ρόδες και πίσω ρόδες βιομηχανικού τύπου με φρένο. Περιλαμβάνονται μάνικα στριφτή 60cm, λάστιχο ψεκασμού 50m με πρεσσαριστά άκρα, ανέμη χωρητικότητας λάστιχου 100m/8.5mm

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 100 B22
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 100 B22

Κωδ: 205233

Διαθέτουν δύο εξόδους με βανάκια του 1/4'', πλαϊνή έξοδο και μανόμετρο, μπροστινές μεγάλες ρόδες και πίσω ρόδες βιομηχανικού τύπου με φρένο. Περιλαμβάνονται μάνικα στριφτή 60cm, λάστιχο ψεκασμού 50m με πρεσσαριστά άκρα, ανέμη χωρητικότητας λάστιχου 100m/8.5mm

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 100 B30
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ MIYAKE ΜΕ ΒΥΤΙΟ OS 100 B30

Κωδ: 205234

Διαθέτουν δύο εξόδους με βανάκια του 1/4'', πλαϊνή έξοδο και μανόμετρο, μπροστινές μεγάλες ρόδες και πίσω ρόδες βιομηχανικού τύπου με φρένο. Περιλαμβάνονται μάνικα στριφτή 60cm, λάστιχο ψεκασμού 50m με πρεσσαριστά άκρα, ανέμη χωρητικότητας λάστιχου 100m/8.5

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MIYAKE OS 22 MA + ML 90S-2
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MIYAKE OS 22 MA + ML 90S-2

Κωδ: 205262

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ¼’’

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MIYAKE OS 30 MA + ML 90L-2
Προσφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MIYAKE OS 30 MA + ML 90L-2

Κωδ: 205263

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ¼’’

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MIYAKE OS 30 AUT + ML 90L-2

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MIYAKE OS 30 AUT + ML 90L-2

Κωδ: 205265

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ¼’’

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MIYAKE OS 30 CERAMIC + ML 90L-2

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ MIYAKE OS 30 CERAMIC + ML 90L-2

Κωδ: 205266

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ¼’’

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 22 MA + BK65S) MIYAKE

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 22 MA + BK65S) MIYAKE

Κωδ: 205400

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ¼’’

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 30 MA + BK65S) MIYAKE

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 30 MA + BK65S) MIYAKE

Κωδ: 205401

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ¼’’

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 30 AUT + BK65S) MIYAKE

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 30 AUT + BK65S) MIYAKE

Κωδ: 205402

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ¼’’

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 30 CERAMIC + BK65S) MIYAKE

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 30 CERAMIC + BK65S) MIYAKE

Κωδ: 205403

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ¼’’

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 22 SUPER + BK65S) MIYAKE

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ (OS 22 SUPER + BK65S) MIYAKE

Κωδ: 205404

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΦΙΛΤΡΟ ΒΑΡΕΛΙΟΥ - ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΑΪΝΗ ΕΞΟΔΟ & ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΔΥΟ ΕΞΟΔΟΥΣ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ¼’’

Προβολή 1–21 από 28 Αποτελέσματα