ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Προβολή 1–21 από 22 Αποτελέσματα

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 150LT

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 150LT

Κωδ: 123100

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 285 LT

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 285 LT

Κωδ: 123101

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 350LT

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 350LT

Κωδ: 123102

ΓΔιατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 500LT

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 500LT

Κωδ: 123103

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 750LT

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 750LT

Κωδ: 123104

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 1000LT

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 1000LT

Κωδ: 123105

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 150LT

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 150LT

Κωδ: 123116

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 285LT

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 285LT

Κωδ: 123117

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 350LT

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 350LT

Κωδ: 123118

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 500LT

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 500LT

Κωδ: 123119

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 750LT

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 750LT

Κωδ: 123120

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

Προβολή 1–21 από 22 Αποτελέσματα