ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

Προβολή 1–21 από 22 Αποτελέσματα

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 150Lt

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 150Lt

Κωδ: 123100

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 285Lt

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 285Lt

Κωδ: 123101

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 350Lt

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 350Lt

Κωδ: 123102

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 500Lt

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 500Lt

Κωδ: 123103

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 750Lt

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 750Lt

Κωδ: 123104

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 1000Lt

ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 1000Lt

Κωδ: 123105

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση).

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 150Lt

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 150Lt

Κωδ: 123116

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 285Lt

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 285Lt

Κωδ: 123117

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 350Lt

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 350Lt

Κωδ: 123118

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 500Lt

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 500Lt

Κωδ: 123119

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 750Lt

ΚΑΔΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 750Lt

Κωδ: 123120

Διατίθεται παροχή 1'' κατόπιν ζήτησης (Κωδ.123115) - Γίνεται και τρύπημα κάδου κατόπιν ζήτησης (χωρίς χρέωση) - Πιστοποίηση καταλληλότητας για τρόφιμα.

Προβολή 1–21 από 22 Αποτελέσματα