ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)

Προβολή 1–21 από 195 Αποτελέσματα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK65K+2,8KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK65K+2,8KVA/M

Κωδ: 201135

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK65K + 4,1KVA/M
Προσφορά

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK65K + 4,1KVA/M

Κωδ: 201137

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+5KVA/M

Κωδ: 201139

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+5KVA/M

Κωδ: 201140

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+5,7KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+5,7KVA/M

Κωδ: 201141

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+5,7KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+5,7KVA/M

Κωδ: 201142

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+5,7KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+5,7KVA/M

Κωδ: 201143

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+5,7KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+5,7KVA/M

Κωδ: 201144

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+6KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+6KVA/M

Κωδ: 201145

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+6KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+6KVA/M

Κωδ: 201146

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+6KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+6KVA/M

Κωδ: 201147

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+6KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13KE+6KVA/M

Κωδ: 201148

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+6,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90K+6,5KVA/M

Κωδ: 201149

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+6,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK90KE+6,5KVA/M

Κωδ: 201150

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται μπαταρία και βάση με τροχούς και χειρολαβές.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+6,5KVA/M

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ MIYAKE BK13K+6,5KVA/M

Κωδ: 201151

Στην τιμή περιλαμβάνεται, ο κινητήρας βενζίνης, το σώμα γεννήτριας και η βάση - Προαιρετικά διατίθεται βάση με τροχούς και χειρολαβές.

Προβολή 1–21 από 195 Αποτελέσματα