ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Προβολή 1–21 από 62 Αποτελέσματα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 0.5HP 1400rpm 220V ML 712-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 0.5HP 1400rpm 220V ML 712-4

Κωδ: 207102

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1HP 1400rpm 220V ML 802-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1HP 1400rpm 220V ML 802-4

Κωδ: 207103

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1,5HP 1400rpm 220V ML 90S-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1,5HP 1400rpm 220V ML 90S-4

Κωδ: 207104

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 2HP 1400rpm 220V ML 90L-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 2HP 1400rpm 220V ML 90L-4

Κωδ: 207105

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 3HP 1400rpm 220V ML 100L1-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 3HP 1400rpm 220V ML 100L1-4

Κωδ: 207106

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 4HP 1400rpm 220V ML 100L2-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 4HP 1400rpm 220V ML 100L2-4

Κωδ: 207107

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 5,5HP 1400rpm 220V ML 112M2-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 5,5HP 1400rpm 220V ML 112M2-4

Κωδ: 207108

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 0,5HP 2800rpm 220V ML 711-2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 0,5HP 2800rpm 220V ML 711-2

Κωδ: 207109

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 0,75HP 2800rpm 220V ML 712-2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 0,75HP 2800rpm 220V ML 712-2

Κωδ: 207110

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1HP 2800rpm 220V ML 801-2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1HP 2800rpm 220V ML 801-2

Κωδ: 207111

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1,5HP 2800rpm 220V ML 802-2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1,5HP 2800rpm 220V ML 802-2

Κωδ: 207112

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 2HP 2800rpm 220V ML 90S-2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 2HP 2800rpm 220V ML 90S-2

Κωδ: 207113

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 3HP 2800rpm 220V ML 90L-2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 3HP 2800rpm 220V ML 90L-2

Κωδ: 207114

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 4HP 2800rpm 220V ML 100L-2

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 4HP 2800rpm 220V ML 100L-2

Κωδ: 207115

Με σώμα αλουμινίου - Διαθέτουν κσλώδιο με φις - Διαθέτουν πλατινοφόρο διακόπτη - Διαθέτουν δύο πυκνωτές για δυνατή εκκίνηση - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 0,5HP 1400rpm 380V MS 712-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 0,5HP 1400rpm 380V MS 712-4

Κωδ: 207116

Με σώμα αλουμινίου - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1HP 1400rpm 380V MS 802-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1HP 1400rpm 380V MS 802-4

Κωδ: 207117

Με σώμα αλουμινίου - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1,5HP 1400rpm 380V MS 90S-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 1,5HP 1400rpm 380V MS 90S-4

Κωδ: 207118

Με σώμα αλουμινίου - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 2HP 1400rpm 380V MS 90L1-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 2HP 1400rpm 380V MS 90L1-4

Κωδ: 207119

Με σώμα αλουμινίου - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 3HP 1400rpm 380V MS 100L1-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 3HP 1400rpm 380V MS 100L1-4

Κωδ: 207120

Με σώμα αλουμινίου - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 4HP 1400rpm 380V MS 100L2-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 4HP 1400rpm 380V MS 100L2-4

Κωδ: 207121

Με σώμα αλουμινίου - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 5,5HP 1400rpm 380V MS 112M-4

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ PLUS 5,5HP 1400rpm 380V MS 112M-4

Κωδ: 207122

Με σώμα αλουμινίου - Η περιέλιξη είναι 100% από χαλκό

Προβολή 1–21 από 62 Αποτελέσματα