ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Προβολή 1–21 από 95 Αποτελέσματα

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ20

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ20

Κωδ: 102149

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΗ (VITON) ΣΤΟΜΙΟ Ø 20

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ25

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΣΠΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ25

Κωδ: 102150

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΠΡΗ (VITON) ΣΤΟΜΙΟ Ø 25

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ20

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ20

Κωδ: 102151

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY ΣΤΟΜΙΟ Ø 20

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ25

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ25

Κωδ: 102152

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY ΣΤΟΜΙΟ Ø 25

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ20

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ20

Κωδ: 102153

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY ΑΛΟYΜΙΝΙΟY ΣΤΟΜΙΟ Ø 20

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ25

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ25

Κωδ: 102154

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY ΑΛΟYΜΙΝΙΟY ΣΤΟΜΙΟ Ø 25

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΥΤΟΜΑΤΗ 60LT Φ20

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΥΤΟΜΑΤΗ 60LT Φ20

Κωδ: 102155

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY ΑΛΟYΜΙΝΙΟY ΑYΤΟΜΑΤΗ 60 lit ΣΤΟΜΙΟ Ø 20

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΥΤΟΜΑΤΗ 120LT Φ25

ΜΑΝΙΚΑ ROVER ΑΥΤΟΜΑΤΗ 120LT Φ25

Κωδ: 102156

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟY ΑΛΟYΜΙΝΙΟY ΑYΤΟΜΑΤΗ 120 lit ΣΤΟΜΙΟ Ø 25

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROVER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1"

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROVER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1"

Κωδ: 102163

ΤΡΙΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΙ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ± 1% ΠΑΡΟΧΗ max Lt/min 20-120 ΠΙΕΣΗ max Bar 3 ΣΤΟΜΙΑ 1’’ x 1’’

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROVER ΚΡΑΣΙΟΥ 1"

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ROVER ΚΡΑΣΙΟΥ 1"

Κωδ: 102164

ΤΡΙΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΙ ΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ - ΑΚΡΙΒΕΙΑ ± 1% ΠΑΡΟΧΗ max Lt/min 20-120 ΠΙΕΣΗ max Bar 3 ΣΤΟΜΙΑ 1’’ x 1’’

ΠΛΑΚΑ ROVER COLOMBO ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

ΠΛΑΚΑ ROVER COLOMBO ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

Κωδ: 102218

ΠΛΑΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ

Προβολή 1–21 από 95 Αποτελέσματα