ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Προβολή 1–8 από 8 Αποτελέσματα

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ NS-50 ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ NS-50 ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

Κωδ: 900148

Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ NS-70 ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ NS-70 ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

Κωδ: 900149

Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP15R ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP15R ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

Κωδ: 900205

Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP40R ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP40R ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

Κωδ: 900206

Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP 55RZ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP 55RZ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

Κωδ: 900207

Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP120R ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ MP120R ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

Κωδ: 900208

Υψηλής αντοχής στην χημική διάβρωση, Κατάλληλη για χημικά, φωτογραφικά, ακτινογραφικά αλλά και υφάλμυρα υγρά.

ΑΝΤΛIA ΤΟΡΝΟΥ LCP1-150T

ΑΝΤΛIA ΤΟΡΝΟΥ LCP1-150T

Κωδ: 935060

ΑΝΤΛIA ΤΟΡΝΟΥ LCP1-150T

ΑΝΤΛIA ΤΟΡΝΟΥ LCP1-180T

ΑΝΤΛIA ΤΟΡΝΟΥ LCP1-180T

Κωδ: 935061

ΑΝΤΛIA ΤΟΡΝΟΥ LCP1-180T

Προβολή 1–8 από 8 Αποτελέσματα