ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Προβολή 1–21 από 79 Αποτελέσματα

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 24 S ΣΦΑΙΡΙΚΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 24 S ΣΦΑΙΡΙΚΟ

Κωδ: 106100

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ EPDM - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 50 V ΚΑΘΕΤΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 50 V ΚΑΘΕΤΟ

Κωδ: 106101

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 60 V ΚΑΘΕΤΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 60 V ΚΑΘΕΤΟ

Κωδ: 106102

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 80 V ΚΑΘΕΤΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 80 V ΚΑΘΕΤΟ

Κωδ: 106103

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 100 V ΚΑΘΕΤΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 100 V ΚΑΘΕΤΟ

Κωδ: 106104

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 200 V ΚΑΘΕΤΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 200 V ΚΑΘΕΤΟ

Κωδ: 106105

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 300 V ΚΑΘΕΤΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 300 V ΚΑΘΕΤΟ

Κωδ: 106106

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 500 V  ΚΑΘΕΤΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 500 V ΚΑΘΕΤΟ

Κωδ: 106107

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 24 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 24 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδ: 106108

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C - ΤΟ ULTRA - PRO 24 S ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ EPDM

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 50 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 50 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδ: 106109

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 60 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 60 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδ: 106110

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 80 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 80 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδ: 106111

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 100 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 100 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδ: 106112

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 200 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 200 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδ: 106113

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 300 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΔΟΧΕΙΟ ZILMET ULTRA-PRO 300 H ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

Κωδ: 106114

- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ - ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ BUTYL - ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ -10°C ΕΩΣ 99°C

Προβολή 1–21 από 79 Αποτελέσματα