Μέτρα Max (M)

19,50 (1)
21,00 (1)
24,00 (1)
25,00 (2)
26,50 (2)
27,00 (1)
28,00 (5)
30,00 (2)
31,00 (1)
31,50 (1)
32,00 (1)
32,50 (1)
34,00 (3)
35,00 (1)
36,00 (2)
37,00 (1)
38,00 (1)
39,50 (1)
40,00 (2)
41,00 (1)
42,00 (2)
44,00 (2)
45,00 (2)
46,00 (2)
47,00 (6)
48,00 (2)
49,00 (3)
50,00 (1)
51,00 (1)
52,00 (1)
53,00 (1)
54,00 (2)
55,00 (1)
56,00 (3)
57,00 (3)
58,00 (3)
59,00 (1)
59,90 (1)
60,00 (3)
61,00 (5)
62,00 (1)
63,00 (2)
64,00 (5)
65,00 (1)
66,00 (4)
67,00 (3)
68,00 (3)
69,00 (1)
70,00 (5)
71,00 (2)
72,00 (1)
73,00 (1)
74,00 (4)
75,00 (2)
76,00 (1)
77,00 (1)
78,00 (1)
79,00 (2)
80,00 (2)
81,00 (5)
83,00 (2)
84,00 (3)
86,00 (5)
87,00 (2)
88,00 (1)
89,00 (2)
90,00 (1)
91,00 (3)
92,00 (4)
93,00 (3)
94,00 (5)
95,00 (3)
96,00 (2)
98,00 (2)
99,00 (3)
100,00 (5)
101,00 (2)
102,00 (3)
103,00 (1)
104,00 (1)
105,00 (4)
106,00 (2)
107,00 (3)
108,00 (1)
109,00 (2)
110,00 (1)
111,00 (1)
112,00 (5)
113,00 (1)
114,00 (2)
115,00 (3)
116,00 (1)
117,00 (3)
118,00 (2)
119,00 (3)
120,00 (1)
121,00 (2)
122,00 (2)
123,00 (2)
124,00 (3)
125,00 (1)
126,00 (1)
128,00 (3)
129,00 (4)
130,00 (4)
131,00 (1)
133,00 (2)
134,00 (1)
135,00 (1)
136,00 (2)
138,00 (4)
139,00 (3)
140,00 (2)
141,00 (4)
142,00 (1)
143,00 (1)
144,00 (2)
145,00 (2)
146,00 (2)
147,00 (1)
148,00 (3)
149,00 (4)
150,00 (2)
151,00 (3)
152,00 (1)
153,00 (3)
154,00 (3)
155,00 (2)
156,00 (1)
157,00 (2)
158,00 (2)
159,00 (2)
160,00 (5)
162,00 (1)
163,00 (1)
164,00 (1)
165,00 (1)
166,00 (1)
168,00 (2)
169,00 (1)
170,00 (5)
171,00 (1)
174,00 (2)
175,00 (2)
176,00 (5)
178,00 (2)
179,00 (2)
180,00 (1)
181,00 (1)
182,00 (4)
183,00 (1)
185,00 (2)
186,00 (2)
188,00 (2)
190,00 (2)
191,00 (2)
192,00 (2)
193,00 (1)
194,00 (3)
195,00 (1)
196,00 (3)
197,00 (2)
198,00 (2)
200,00 (2)
201,00 (1)
202,00 (1)
203,00 (3)
205,00 (2)
206,00 (1)
207,00 (2)
208,00 (3)
209,00 (1)
210,00 (2)
211,00 (1)
212,00 (1)
213,00 (1)
214,00 (2)
216,00 (1)
218,00 (1)
220,00 (2)
221,00 (2)
222,00 (1)
223,00 (1)
224,00 (2)
225,00 (3)
227,00 (1)
228,00 (2)
229,00 (1)
230,00 (1)
231,00 (3)
232,00 (1)
234,00 (1)
235,00 (1)
238,00 (3)
239,00 (1)
240,00 (2)
241,00 (2)
242,00 (1)
243,00 (1)
244,00 (2)
245,00 (1)
246,00 (2)
247,00 (1)
248,00 (1)
249,00 (1)
250,00 (3)
251,00 (3)
252,00 (2)
253,00 (1)
256,00 (1)
257,00 (2)
258,00 (1)
260,00 (2)
261,00 (1)
262,00 (1)
263,00 (1)
265,00 (1)
268,00 (1)
269,00 (2)
270,00 (1)
271,00 (3)
272,00 (1)
275,00 (1)
277,00 (1)
279,00 (1)
280,00 (1)
281,00 (1)
282,00 (1)
284,00 (2)
285,00 (2)
286,00 (2)
288,00 (3)
289,00 (1)
290,00 (3)
291,00 (1)
292,00 (1)
293,00 (1)
294,00 (3)
296,00 (1)
297,00 (2)
298,00 (1)
299,00 (1)
300,00 (1)
301,00 (2)
302,00 (1)
303,00 (2)
305,00 (2)
306,00 (1)
317,00 (1)
319,00 (1)
320,00 (2)
321,00 (1)
322,00 (2)
323,00 (1)
325,00 (1)
328,00 (1)
329,00 (1)
330,00 (1)
333,00 (1)
334,00 (1)
335,00 (1)
339,00 (1)
342,00 (1)
344,00 (1)
346,00 (1)
347,00 (1)
349,00 (1)
350,00 (1)
352,00 (2)
354,00 (2)
355,00 (1)
357,00 (1)
362,00 (1)
363,00 (1)
364,00 (2)
367,00 (2)
370,00 (1)
371,00 (1)
372,00 (1)
378,00 (3)
384,00 (1)
390,00 (3)
391,00 (1)
403,00 (1)
408,00 (1)
409,00 (1)
411,00 (1)
413,00 (2)
415,00 (1)
419,00 (1)
420,00 (1)
424,00 (1)
432,00 (1)
444,00 (1)
445,00 (1)
450,00 (2)
455,00 (2)
461,00 (1)
476,00 (1)
482,00 (2)
484,00 (1)
485,00 (1)
505,00 (1)
515,00 (1)
520,00 (1)
534,00 (1)
540,00 (1)
553,00 (1)
564,00 (1)
567,00 (1)
606,00 (1)
644,00 (1)
646,00 (1)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Προβολή 1–21 από 566 Αποτελέσματα

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 2/13 ΒΛΕΠΕ 108399

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 2/13 ΒΛΕΠΕ 108399

Κωδ: 100275

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ / ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20m ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35oC / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m3 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ / ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 60m

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 2/20 ΒΛΕΠΕ 108400

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 2/20 ΒΛΕΠΕ 108400

Κωδ: 100276

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ / ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20m ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35oC / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m3 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ / ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 60m

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 4/9 ΒΛΕΠΕ 108403

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 4/9 ΒΛΕΠΕ 108403

Κωδ: 100277

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ / ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20m ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35oC / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m3 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ / ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 60m

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 4/14 ΒΛΕΠΕ 108404

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 4/14 ΒΛΕΠΕ 108404

Κωδ: 100278

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ / ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20m ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35oC / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m3 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ / ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 60m

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 6/6

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 6/6

Κωδ: 100279

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ / ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20m ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35oC / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m3 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ / ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 60m

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 6/9

ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΑ PEDROLLO 4BLOCKm 6/9

Κωδ: 100280

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ / ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20m ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΩΣ 35oC / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΜΟ 150 g/m3 ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗ / ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ 60m

Προβολή 1–21 από 566 Αποτελέσματα